Обмислят зеленчукова и билкова градина във всяка детска градина у нас!

Вкарват зеленчукова и билкова градина в детските градини и у нас. Към сградите на забавачките се предвижда да има природен кът, а при възможност и опитна градина за засаждане на зеленчуци, билки или цветя. Те ще имат инструменти и градински пособия, с които да отглеждат засажденията си.

Това е разписано в Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, която е качена за обществено обсъждане на портала за обществени консултации.

В природния кът може да бъдат включени, освен опитни полета, зеленчукови градини, зоокътове с площадки за наблюдение и други съоръжения, позволяващи на децата да учат чрез преки наблюдения.

Feed Fannin Supports Gardening Education in Our Schools – Feed Fannin

На децата ще се предоставят градински комплекти и инструменти, ще има задължително изградени зони за игра с вода и пясък, пейки, хранилка за птици, маси или дъски за експерименти, експериментални игри.

Този метод е много предпочитан и използван в Германия.

Сградите на детските градини трябва да разполагат със зони за игра, зала за спорт и музикални занимания, обслужващи, административни и медицински помещения.

Dreaming of summer? Apply for a plot at Niles community garden through March 20 - Chicago Tribune

Споделете тази прекрасна инициатива с вашите приятели!

Споделете с вашите приятели!